REGULAMIN Programu Zbieraj Punkty z Ol'Vitą  

§ 1. Informacje na temat Organizatora

Organizatorem programu lojalnościowego Zbieraj punkty z Ol'Vitą jest PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol'Vita, Krzysztof Dziaduch, Panków 2, 58-125 Pszenno. Program jest prowadzony przez sklep internetowy www.sklep.olvita.pl Program rozpoczyna się w dniu 20.01.2015 roku i trwa do odwołania.  

§ 2. Definicje:

Program Zbieraj Punkty z Ol'Vitą - program lojalnościowy prowadzony przez firmę Ol'Vita Punkty Ol'Vity – punkty, które otrzymują Uczestnicy za dokonywanie zakupów w Sklepie www.sklep.olvita.pl Sklep www.sklep.olvita.pl - serwis internetowy dostępny pod www.sklep.olvita.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia. Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia poprzez Sklep.

§ 3. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje. Ol'Vita zastrzega sobie możliwość wyłączenia Programu czasowo lub na stałe w każdym czasie i bez podania przyczyny.

§ 4. Warunki udziału w Programie

Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia poprzez Sklep www.sklep.olvita.pl . Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego www.sklep.olvita.pl z .10.2012 r. dostępnego pod adresem www.sklep.olvita.pl Wszystkie czynności związane ze sprawdzaniem stanu konta Uczestnik dokonuje przez przeglądarkę internetową w Sklepie www.sklep.olvita.pl. Gromadzenie punktów odbywa się poprzez dokonywanie zakupów w Sklepie www.sklep.olvita.pl Za każde 1 PLN wydane podczas zakupów klient otrzymuje 10 punktów Ol'Vita. Produkty objęte promocją cenową, nie biorą udziału w programie Zbieraj Punkty z Ol"Vitą.

§ 5. Wydawanie nagród

Uczestnik może dokonać wyboru nagród wyłącznie spośród produktów oferowanych przez Organizatora. Po wyborze nagrody następuje odjęcie określonej liczby Punktów Ol'Vity według przelicznika zawartego na stronie www.sklep.olvita.pl przy danym produkcie w momencie jego wydania. Następnie Uczestnik otrzymuje wybraną nagrodę. Jeśli wydanie wybranej nagrody będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo wybrania innej nagrody o tych samych lub zbliżonych parametrach. Organizator zastrzega możliwość wystąpienia braków niektórych nagród. Uczestnik ma prawo rezygnacji z nagrody przed jej wydaniem. W takim przypadku odjęte punkty zostaną przywrócone. Po wydaniu nagrody nie ma możliwości zamiany i rezygnacji z wybranej nagrody, również punkty nie zostaną przywrócone.

§ 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Akceptując ten Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie podczas rejestracji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z działalnością PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol'Vita, Krzysztof Dziaduch, tj. w celach marketingowych, promocji, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, księgach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. Zgoda, o której mowa wyżej, obejmuje również przetwarzanie danych osobowych Klienta w przyszłości przez PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol'Vita, Krzysztof Dziaduch, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.

§ 7. Postanowienia końcowe

 PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol'Vita, Krzysztof Dziaduch,zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, gdy ma to na celu usprawnienie lub ulepszenie działania Programu. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.olvita.pl Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol'Vita, Krzysztof Dziaduch, a Uczestnikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol'Vita, Krzysztof Dziaduch, zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie. O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.olvita.pl W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien przesłać pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie mailem na adres biuro@olvita.pl. Rezygnacja nie stanowi podstawy do zwrotu równowartości uzyskanych punktów zarówno w pieniądzu, jak i naturze.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel